Civil szervezetek - Vanyarcért Egyesület

A Vanyarcért Egyesület beszámolója  

  

Az Egyesület kora tavasz óta - és jelenleg is - futó „Kertészkedő Családok” c. programjáról szeretnék beszámolni.
Az egész program megvalósításának lehetőségét a Bálint Csabáné Erzsike vezette Ceferínó Háznak, Hrtyan Pál Dánielné Ágika által vezetett - több éve működő - kertészkedő csoportnak és a Broekhoven házaspárnak köszönhetjük. Erzsike az Autonómia Alapítvánnyal kialakított jó kapcsolatát, Ági és csoportja a tudást és tapasztalatot, Magdika a holland kapcsolataikat állította a szükséget szenvedő családok szolgálatába. Ezzel a program célcsoportját is megneveztem, mely csoport összeállítása a tavasz folyamán segélyben részesülő családjaink megkeresése útján alakult ki. A családok nyilatkoztak, hogy szívesen fogadnak segítséget a kertjeik megművelési kötelezettségének teljesítéséhez.
A programhoz védnökként csatlakozott a települési Önkormányzat is, mikor látta, hogy 53 családdal indulunk. Itt jegyzem meg, hogy ez ideig nem volt lemorzsolódás csak rögtön az elején 3 család maradt ki más-más okból.
Tevékenységünknek oroszlánrésze a - Hrtyanné Ági által vezetett - kilenc önkéntes mentorunkra hárult, akik valójában a program kulcsszereplői, ezért megnevezésük mellett hatalmas köszönet illeti Őket: Blaskóné Varga Ildikó, Bálint Béláné, Bálint Rudolfné, Bálint Árpádné, Hrtyan Pál Dánielné, Jónás Rudolfné, Kulik Andrásné, Szigeti Zsoltné és Szőrös János. Programunk március elején kezdődött, amikor a Port-Agora holland segélyszervezet képviselőit sikerült a Broekhoven családnak Vanyarcra hoznia és Hrncsjár Mihályné polgármesterünkkel, Egyesületünkkel közös tárgyalást lebonyolítani. Ez a beszélgetés konkrét együttműködési és cselekvési terv létrejöttét eredményezte, mely holland vetőmagokat és első osztályú vető burgonyát jelentett a résztvevő családok számára. Továbbá a szezont próba évnek tekintjük, melynek sikerétől függően komolyabb, nagyobb projektek megvalósítására is sor kerülhet.
Ezután Hrtyanné Ági a katolikus egyházi kapcsolatait mozgósítva, a Caritas Hungarica szervezettől, további vetőmagokat és kerti szerszámokat szerzett.
Szintén még tavasszal a Vanyarcért Egyesület és Bálintné Erzsi az Autonómia Alapítvány un. kisadományi pályázatán 670 ezer forint értékű „Kertészkedő Családok” c. projekttel pályázott és nyert támogatást. Ez a pályázat vetőmagokat és palántákat, szerszámokat, valamint közösségépítő rendezvényeket, és az ősz folyamán (október 5-én) egy közös „örömünnep” rendezvényt is tartalmazott.
Az Önkormányzatunkkal kötött védnökségi megállapodásunk az erkölcsi támogatáson túl kitér a kertek – mindkét fél számára igen kellemetlen – rendeletben szabályozott ellenőrzésének elhagyására, mert az a programot vállaló családok esetében feleslegessé vált, hiszen a projekt támogatói a biztosított eszközök felhasználását folyamatosan figyelemmel kísérik.

A nyári szárazság közismerten igen sok kárt okozott sajnos a mi családjainknál is. További jelentős károkat okoztak a villanypásztorok által immár a falunkba szorított vadak is. Ennek ellenére nem kevés család háztartásához komoly hozzájárulást jelentett a termés.
Örömmel mondom el, fontos eredményünk, hogy egy önfoglalkoztatást célzó, valamilyen formában (talán szociális szövetkezet) működő, legalább kisebb jövedelmet hozó közösség létrehozását határoztuk el, melynek indulásához pályázati lehetőséget is látunk, valamint programunk sikerére alapozva a holland segélyszervezet segítségét is reméljük. E közösség nyitott, minden tenni akaró, a jelenlegi helyzetével ki nem békülő, vagy tudását, tapasztalatát szívesen megosztó, tanító, a közösségi felelősségvállalást fontosnak tartó, valódi civil tevékenységet megismerni szándékozó társunk számára. Keressenek minket, szívesen fogadunk minden jó szándékú tanácsot, kritikát. Már egyre többen hisszük és tudjuk, hogy egy igazi-, működő közösség komoly problémák megoldására képes, minden abban résztvevő életére nagyon kedvező hatással van, akár szellemi vagy fizikai állapotunkra is.

Remélve, hogy legközelebb is pozitív beszámolót írhatok, köszönöm figyelmüket és adott esetben támogatásukat.


Herczeg Károly
a Vanyarcért Egyesület elnöke